Postgrau en Finances especialització controller de negoci

Espanyol
6 mesos
16 de març de 2021
Temps parcial
0 - 3 anys
Dilluns i dimecres
Postgrau en Finances especialització controller de negoci

El Postgrau en Finances especialització controller de negoci et proporcionarà de les eines necessàries per abordar amb èxit els nous reptes als quals s'enfronta el Controller del futur. "Del Controller Financer al Controller de Negoci (Business Controller)"

Disseny del programa basat en l'anàlisi de més d'un centenar d'ofertes en llocs de controller

Visió polièdrica (des de diverses perspectives, no únicament financera) i transversal del control de gestió

Converteix a controller en un soci estratègic per a la resta de responsables de l'organització

Reptes futurs: Del controller financer al controller de negoci

Objectius del postgrau

Seleccionar criteris per analitzar i millorar la gestió de divisions, unitats de negoci o línies de producte.

Recollir i analitzar tant informació financera com no financera rellevant per a la gestió de l'empresa des d'una perspectiva de creació de valor.

Identificació de les activitats i riscos a què està sotmesa la companyia (check list de riscos) amb l'objectiu de dissenyar indicadors "a mida" de l'empresa.

Formar no únicament (que també) per a la posició de controller financer sinó que també formem per realitzar la funció del controller de negoci (business controller), amb les implicacions pel que fa a coneixement profund del negoci que comporta aquesta evolució del lloc del controller.

Participar en el procés d'avaluació i selecció d'inversions que generin valor per a la companyia.

Utilitzar els mapes estratègics i el quadre de comandament integral de manera que l'controller participa en el disseny i desplegament de l'estratègia de l'empresa.

Demanar més informació

Opción de

Opción de formato en remoto

Formación 100% Síncrona en la que la interacción entre profesor y participante se produce en tiempo real y donde los participantes deben estar conectados en el mismo momento.

 • Son simultáneas en el tiempo. Todos los participantes en la clase deben estar conectados en el mismo momento.
 • La comunicación puede ser grupal o persona a persona.
 • El intercambio de información puede realizarse de forma oral (audio) o escrita (pizarra, chat, visionado presentación retransmitida).

La experiencia del participante será la misma que en la modalidad presencial y a tiempo real vía streaming en la plataforma Zoom. Sea presencial o remoto, el acceso a campus virtual será el conector entre profesores—participantes—programa (tareas, recursos, sesiones grabadas de Zoom y todos los contenidos del programa). Quedan excluidas las actividades en el campus de Collbató para el formato en remoto.

Se recomienda estar en un lugar silencioso y disponer de una pantalla grande para un mejor aprovechamiento de la clase.

El nostre Partner

GCCI - CCA Certificate

Fruit de l'acord de col·laboració entre EADA i el Global Chartered Controller Institute (GCCI), aquest postgrau, juntament amb una formació complementària, et preparen per a la consecució de la prestigiosa certificació CCA® (Chartered Controller Analyst). Aquesta certificació acredita els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar amb èxit la posició del Controller del futur.

Els teus companys de classe...

15%
RESPONSABLE
85%
TÈCNIC

Mitjana d'edat: 28

Sector:

5%
Administració Pública
60%
Finances i Assegurances
10%
Salut i Pharma
5%
Utilities i Telcos
10%
Consum i Retail
10%
Industria i Automoció

Mida:

5%
Start-up
15%
SOHO
35%
PYME
25%
Gran Empresa
20%
Multinacional

Estructura del Postgrau en Finances especialització controller de negoci

CONTROL DE GESTIÓ

 • Mesures crítiques d'acompliment i anàlisi de la rendibilitat.
 • Control de costos i pressupostari per a la presa de decisions.

CONTROL DEL NEGOCI

 • Anàlisi transversal del negoci.
 • Anàlisi integral de riscos.
 • Planificació estratègica i quadre de comandament integral
 • Assignació estratègica de recursos i anàlisi d'inversions
 • Professional Skills per controllers

Control de gestió: recopilació dades comptables i financers, anàlisi i subministrament als diferents departaments funcionals.

Estructura del sistema de control de gestió
A partir d'una estructura organitzativa, és possible la definició de centres de responsabilitat, permetent establir una divisió del treball en les diverses tasques a realitzar i la coordinació de les mateixes.
Preus de transferència: L'adequada fixació dels preus de transferència és un element fonamental per a una gestió eficient d'una empresa descentralitzada.

Sistemes de costos i reporting
Pretén presentar les principals tècniques de comptabilitat de gestió per analitzar la diferent naturalesa dels costos des d'una perspectiva de presa de decisions.

Comptabilitat i reporting
Variables clau dels estats financers consolidats i elaborats sota els estàndards IFRS i US GAPP.

Costos: presa de decisions
Pretén analitzar la rendibilitat de les diferents activitats, processos, productes, seccions unitats de negoci o clients des de la perspectiva de presa de decisions.

Anàlisi de rendibilitat
Analitzar la rendibilitat dels recursos de la companyia i dels accionistes des de la perspectiva de creació de valor, de manera que puguem subministrar informació rellevant als diferents departaments funcionals en termes d'aportació de valor, a partir de la realització d'un diagnóstico.Presentación dels principals indicadors per avaluar el rendiment financer de les diferents unitats de negoci: Benefici Econòmic, EVA, Roiç, ROS i ROE

Control pressupostari
La implementació d'un sistema pressupostari permet orientar, avaluar i corregir la seva actuació quan sigui convenient. El paper del controller és la de contribuir a subministrar a la Direcció aquella informació, de caràcter bàsicament econòmic-financera que pugui facilitar, tant l'elaboració d'un pressupost com el control les desviacions pressupostàries.

Control de Riscos
L'activitat empresarial incorpora l'assumpció intrínseca de riscos. En aquest mòdul s'exposen diferents eines per identificar activitats i riscos per a la seva gestió.

Estratègia per controllers
El Business Controller en el seu rol de "mà dreta" de la direcció de general, participa en el disseny de l'estratègia de la companyia, amb la qual cosa es fa necessari que conegui les tècniques més eficaces d'implementació de l'estratègia empresarial.

Economia per a controllers
Per poder detectar els riscos a què es veu sotmesa l'empresa i amb l'objectiu de poder dissenyar indicadors de control de gestió, es fa imprescindible el coneixement de les principals mètriques econòmiques a què es veu influïda la companyia.

Màrqueting per a controllers
Les vendes són l'activitat principal de la companyia (saba de l'empresa).
Aquesta assignatura pretén donar un coneixement general del departament de màrqueting de manera que en finalitzar l'assignatura el participant tingui la capacitat de dissenyar indicadors que permetin ajudar a aquest departament a la consecució dels seus objectius.

Anàlisi d'inversions
Realitzar inversions implica assumir decisions irreversibles. Quan s'analitza una decisió d'inversió és fonamental disposar dels mecanismes formals que permetin planificar la seva viabilitat, calcular la seva rendibilitat i avaluar el risc de la mateixa

Balanced Scorecard
Un quadre de comandament integral complementa els indicadors financers tradicionals com benchmarks del rendiment en altres tres àrees clau: la relació de l'empresa amb els seus clients, els seus processos interns clau i el seu aprenentatge i desenvolupament. Quan als indicadors financers s'afegeixen indicadors de rendiment per a aquestes altres àrees, el resultat és una perspectiva molt més àmplia sobre l'estat de salut i les activitats de l'empresa. La utilització de mapes estratègics permet a més tenir una visió global dels objectius corporatius en aquestes quatre àrees.

Mòdul d'habilitats directives

Professional Skills per Controllers
A causa de que la futura posició del Controller passa per una major interrelació amb els diferents departaments funcionals, amb l'objectiu de buscar complicitats amb els mateixos de manera que l'controller pugui acompanyar-los en la consecució dels objectius de l'empresa; es fa imprescindible el desenvolupament de competències de "intel·ligència emocional", tècniques de negociació i comunicació perquè la comunicació interdepartamental sigui fluïda.

 

Àlex Font

Coneix el director del postgrau

Àlex Font

Departament de Finances i Control de Gestió

Llicenciat en Ciències Empresarials, Analista Financer Internacional, Finance Executive Màster per ESADE, Màster Oficial en Mercats Financers, Banca i Finances Globals i Màster Oficial en Habilitats Directives, Coaching i Factor humà. Amb àmplia experiència en la gestió de Patrimonis, és soci fundador de l'Aude Consultors i de Kenz Learning, empreses dedicades a la consultoria financera, tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Àlex és autor de el llibre "Anàlisi tècnica Borsària" i col·labora assíduament amb diversos mitjans de comunicació. És professor associat de el Departament de Finances d'EADA impartint classes per als programes d'Executive Education i MBA.

Veure CV complet >>

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters i Borsa de treball

Tindràs accés al portal d’ofertes laborals on reclutadors, empreses i headhunters de tot el món publiquen les seves necesitats per incorporar un nou talent.

Podràs localitzar oportunitats professionals filtrant per sector, àrea funcional i país. Tammateix, donem accés a les empreses a la base de dades d’EADA Alumni perquè localitzin el talent que cerquen.

masters-mba-student-life-bola-02

 

Pràctiques a empreses

EADA Business School subscriurà la signatura d’aquells convenis de pràctiques proposats pels participants que, un cop analitzats, consideri adequats per impulsar la carrera professional i que, alhora, s’emmarquin en la legislació laboral vigent. Mitjançant la borsa de treball les companyies periòdicamente publiquen les seves vacants de pràctiques / internships a les quals només els participants d’alguns programes hi tindran accés. Les pràctiques són de caràcter voluntari i opcional.

Alumni

Alumni

L’objectiu d’EADA Alumni és contribuir al desenvolupament professional dels seus socis facilitant oportunitats de networking i oferint actualització de coneixement amb les últimes novetats i tendències en management.

Posem a la teva disposició la plataforma de Alumni de EADA, procedent de diferents països, perfils professionals i industries, que col·laboren amb nosaltres com a mentors dels participants dels programes actuals.

Descomptes

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a beques (2020-2021)

Per programes amb inici entre gener i abril de 2021

Per a candidatures presentades abans del 30/04/2021 es concedeix 1 beca per categoria (màxim fins al 25%)

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beques:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 7.000€

Opcions de Financiació

Una inversió, de la qual esperes un gran retorn, mereix un gran finançament

eada-financial-aid-logo.png

EADA Financial Aid

EADA Financial Aid ofereix condicions de finançament als nostres participants a un baix interès en funció del temps a finançar. En no haver entitats bancàries intermediàries, el tràmit es realitza de manera còmoda, ràpida i senzilla.

 

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Format
Horaris
Dilluns i dimecres
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
16 de març de 2021
Experiència
Durada
6 mesos