+ 5 anys

Idiomes
Espanyol
Durada
9 mesos
Format
Temps parcial
Inici
5 de novembre de 2020
Horaris
Dilluns de 18hrs a 22hrs i 13 divendres de 17hrs a 21hrs
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
11 mesos
Format
Temps parcial
Inici
20 octubre de 2021
Horaris
Dimarts tarda de 18h a 22h
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
3 sesions - (12h)
Format
Temps parcial
Inici
4 de Març de 2019
Experiència
+ 5 anys
Preu
690€
Idiomes
Espanyol
Durada
9 mesos
Format
Temps parcial
Inici
5 novembre de 2021
Horaris
Dimecres i un dissabte al mes
Experiència
+ 5 anys
Idiomes
Espanyol
Durada
12 mesos
Format
Temps parcial
Inici
25 de Febrer 2021
Horaris
Divendres tarda i 2 dissabtes al mes al matí
Experiència
+ 5 anys