Compensació Integral

Espanyol
5 mesos
Febrer 2020
Temps parcial
3 - 5 anys
Dijous tarda

Allò que seràs capaç de fer…

Desenvolupar un sistema de compensació i beneficis d’acord amb els valors i la cultura de l’organització, aprenent la tècnica retributiva necessària per fer-ho.

 • Prendre consciència de la connexió entre la política retributiva amb la cultura empresarial i les altres polítiques de recursos humans.
 • Comprendre la riquesa de possibilitats que el model de Compensació Integral permet desenvolupar a les organitzacions.
 • Saber dissenyar la política retributiva d’una organització.

Tus compañeros de clase...

9%
CAP
33%
RESPONSABLE
58%
TÈCNIC

Edat mitjana: 36

Demanar més informació

Sector:

8%
Administració Pública
25%
Finances i Assegurances
17%
Salut i Pharma
8%
Utilities i Telcos
8%
Consum i Retail
9%
Industria i Automoció
25%
Serveis i IT

Mida:

0%
Start-up
8%
SOHO
33%
PYME
42%
Gran Empresa
17%
Multinacional

Certifícate internacionalmente con SHRM como profesional de RR. HH. mediante la alianza EADA y Manum Consulting Group

Podrás prepararte para la acreditación internacional en RR. HH. SHRM. Manum, partner educativo de SHRM (Society for Human Resource Management) en España, realiza la formación para optar a la certificación líder de los profesionales de RR. HH. en sus dos modalidade: SHRM - Certified Professional (CP) y SHRM Senior Certifies Professional (SCP).

 

SHRM es la asociación especializada en la gestión de los Recursos Humanos más grande del mundo, con 285.000 miembros en más de 185 países.

manum-shrm-logo.png

La certificación SHRM-CP y SHRM-SCP es un sistema de validación internacional que permite garantizar un estándar de conocimiento, calidad y capacidad en los profesionales de RR. HH. Está dirigida a profesionales que quieren convalidar y acreditar su perfil, conocimientos, experiencia y competencias en RR. HH.  en las áreas de Formación, Compensaciones, Desarrollo, Reclutamiento, Relaciones Laborales, Selección y Talento y así mejorar su empleabilidad y competencia como profesionales a nivel internacional y nacional.

Estructura

estructura

Coneix el director del programa

Jordi Costa

Advocat des de 1992 i consultor d'empreses en les àrees laboral, fiscal, comptable i en sistemes de compensació i beneficis, per a empreses com Alere Healthcare SLU, China Shipping Spain S.A., Aiguasol Cooperativa, Gapark S.A i Electroalen S.A, entre d'altres.

Actualment és professor d'EADA de Relacions Laborals, Negociació i Compensació i Director del "Postgrau en Recursos Humans" i del "Postgrau en Relacions laborals Estratègiques i Compensació".

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Direcció Recursos Humans per EADA i Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel CEF. Ha publicat diversos llibres i articles sobre relacions laborals i sistemes de compensació i beneficis.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Descomptes

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 20% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Presentació candidatures per a beques (2019)

Per programes amb inicis a la tardor de 2019

 • Per a candidatures presentades abans del 31/07/2019 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)
 • Per a candidatures presentades abans del 30/10/2019 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)

Consideracions respecte a les beque:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 2.500€

Opciones de Financiación

Una inversión, de la que esperas un gran retorno, merece una gran financiación

eada-financial-aid-logo.png

EADA Financial Aid

EADA Financial Aid ofrece condiciones de financiación a nuestros participantes a un bajo interés en función del tiempo a financiar. Al no haber entidades bancarias intermediarias, el trámite se realiza de manera cómoda, rápida y sencilla.

 

people-ideas-icon.png

Financiación por entidades bancarias

EADA Business School también dispone de acuerdos preferentes con entidades financieras que te permitirán extender los plazos hasta 8 años, sujeto al estudio y aprobación de la propia entidad.

Format
Horaris
Dijous tarda
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
Febrer 2020
Experiència
Durada
5 mesos