Direcció de Projectes

Espanyol
4 mesos
8 de Novembre de 2018
Temps parcial
3 - 5 anys
Dimarts tarda

Allò que seràs capaç de fer…

Desenvolupar les competències clau que et permetin definir, planificar i monitoritzar un projecte independentment de l’àrea de l’empresa i sector econòmic en què desenvolupi la seva activitat, així com ser capaç de liderar un equip de treball i construir relacions amb tots els skateholders: espònsor, client, usuaris, proveïdors, etc. I tot això per assegurar l’èxit dels objectius del negoci i de l’organització.

  • Reconèixer totes les àrees i processos de gestió relacionats amb els projectes en una organització i comprendre la seva funció i el valor que aporten des d’una visió global.
  • Identificar els elements clau per definir el marc general d’un potencial projecte, desenvolupar un pla de projecte complet i aplicar els processos i tècniques necessàries per portar a terme el seu seguiment, control i tancament, segons el marc de referència del PMBOK.
  • Desenvolupar les habilitats clau per assumir de forma exitosa el lideratge de l’equip de projecte i la interlocució amb tots els implicats en aquest, siguin externs o interns a l’organització.
  • Coordinar equips de treball per aconseguir la consecució dels objectius perseguits pel projecte, atenent les necessitats dels diferents implicats, i aplicant les tècniques de negociació adequades per gestionar les seves expectatives.

Demanar més informació

Early Bird

Tus compañeros de clase...

11%
DIRECTOR
7%
JEFE
64%
RESPONSABLE
18%
TECNICO

Edad media: 36

Sector:

20%
Serveis i IT
22%
Indústria i Automoció
11%
Consum i Retail
14%
Utilities i Telcos
18%
Salut i Pharma
4%
Finances i Assegurances
11%
Administració Pública

Mida:

32%
Multinacional
29%
Gran Empresa
39%
PYME
0%
SOHO
0%
Start-up

Estructura

imagen

Coneix el director del programa

Ramon Costa

Enginyer Informàtic i Màster en Qualificació Pedagògica (UPC). Va cursar el postgrau en Formació de Formadors (UOC), el Programa de Direcció General (PDG) i el Màster Internacional en Lideratge i Coaching Organitzatiu a EADA. És soci i director de Proyectos y Cambio a MIC Productivity i cofundador de inPreneur. Ramon compta amb les certificacions Project+ (ComptIA), MPM, CIPM (AAPM) i Microsoft Technical Specialist. És membre del PMI i EADAAlumni.

És coautor de "50 lecciones de management", "iProductividad, las TIC para incrementar el rendimiento de las personas", "Colección de buenas prácticas para la mejora de la productividad en empresas TIC" i "Evolution of Innovation Management", i ha publicat articles en diferents mitjans de comunicació empresarials. Actiu usuari 2.0 i autor de diferents blogs en l’àmbit de la gestió de projectes, SSII i la gestió del canvi. És director del programa de Direcció de Projectes d’EADA.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Beques y financiacio

Import, Beques i Financiació

La Fundació EADA sempre ha facilitat i promogut el finançament dels programes i màsters als nostres participants. Per accedir-hi, posem a la teva disposició el programa EADA Financial Aid.

Aquest programa ofereix condicions de finançament als nostres participants sense cost o a un interès del 3% en funció del temps a finançar. Com que no hi ha entitats bancàries entremig el tràmit es realitza de manera còmoda, ràpida i senzilla.

EADA Business School també disposa d’acords preferents amb entitats financeres que et permetran ampliar els terminis fins a 8 anys, subjecte a l’estudi i aprovació d’aquestes entitats.

Per formalitzar la inscripció en el programa has d’enviar omplert el butlletí d’inscripció, que et facilitarem un cop hagis superat el procés d’admissió, junt amb el comprovant bancari del pagament de la reserva de plaça.

Beques

La Fundació EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

L’òrgan responsable d’atorgar la beca és el Comitè de Beques, que avalua la sol·licitud i estableix l’import de la beca atenent els següents criteris:

  • Perfil professional del sol·licitant.
  • Circumstàncies personals, nivell d’ingressos i situació laboral.
  • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d’aquells candidats que hagin superat el procés d’admissió. La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

  • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals es sol·licita la beca.
  • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud ha de rebre’s abans de l’inici del programa i el departament d’Admissions d’EADA Business School comunicarà al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d’haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per formalitzar la inscripció en el programa abonant l’import de la reserva de plaça. En cas de no ser així, i una vegada transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Import: 6.200€