Postgrau en Relacions Laborals Estratègiques i Compensació

Espanyol
8 mesos
20 de febrer 2020
Temps parcial
3 - 5 anys
Una tarda a la setmana

Allò que seràs capaç de fer...

Desenvolupar les competències necessàries que et permetin comprendre el sistema de Relacions Laborals com a marc jurídic per a la presa de decisions empresarials, així com ser capaç de desenvolupar un sistema de Compensació i Beneficis d'acord amb els valors i cultura de l'organització.

 • Conèixer les regles del joc de les relacions laborals, tant individuals com col·lectives.
 • Decidir, sobre la base dels continguts de les institucions jurídics laborals, com dur a terme en la pràctica diària les decisions estratègiques de l'empresa.
 • Desenvolupar les competències negociadores del participant.
 • Prendre consciència de la connexió entre la política retributiva amb la cultura empresarial i les altres polítiques de recursos humans.
 • Comprendre la riquesa de possibilitats que el model de Compensació Integral permet desenvolupar en les organitzacions.
 • Saber dissenyar la política retributiva d'una empresa.

Els teus companys de classe...

0%
DIRECTOR
9%
CAP
33%
RESPONSABLE
58%
TÈCNIC

Demanar més informació

early bird

advantage

Edat de mitja: 33

Sector:

8%
Administració Pública
25%
Finances i Assegurances
17%
Salut i Pharma
8%
Utilities i Telcos
8%
Consum i Retail
9%
Industria i Automoció
25%
Serveis i IT

Mida:

0%
Start-up
8%
SOHO
33%
PYME
42%
Gran Empresa
17%
Multinacional

Certifícate internacionalmente con SHRM como profesional de RR. HH. mediante la alianza EADA y Manum Consulting Group

Podrás prepararte para la acreditación internacional en RR. HH. SHRM. Manum, partner educativo de SHRM (Society for Human Resource Management) en España, realiza la formación para optar a la certificación líder de los profesionales de RR. HH. en sus dos modalidades: SHRM - Certified Professional (CP) y SHRM Senior Certified Professional (SCP).

 

SHRM es la asociación especializada en la gestión de los Recursos Humanos más grande del mundo, con 285.000 miembros en más de 185 países.

manum-shrm-logo.png

La certificación SHRM-CP y SHRM-SCP es un sistema de validación internacional que permite garantizar un estándar de conocimiento, calidad y capacidad en los profesionales de RR. HH. Está dirigida a profesionales que quieren convalidar y acreditar su perfil, conocimientos, experiencia y competencias en RR. HH.  en las áreas de Formación, Compensaciones, Desarrollo, Reclutamiento, Relaciones Laborales, Selección y Talento y así mejorar su empleabilidad y competencia como profesionales a nivel internacional y nacional.

Estructura

estructura

Coneix el director del Programa

Jordi Costa Solé

Advocat des de 1992 i consultor d'empreses en les àrees laboral, fiscal, comptable i en sistemes de compensació i beneficis, per a empreses com Alere Healthcare SLU, China Shipping Spain S.A., Aiguasol Cooperativa, Gapark S.A i Electroalen S.A, entre d'altres.

Actualment és professor d'EADA de Relacions Laborals, Negociació i Compensació i Director del "Postgrau en Recursos Humans" i del "Postgrau en Relacions laborals Estratègiques i Compensació".

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Direcció Recursos Humans per EADA i Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel CEF. Ha publicat diversos llibres i articles sobre relacions laborals i sistemes de compensació i beneficis.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters i Borsa de treball

Tindràs accés al portal d’ofertes laborals on reclutadors, empreses i headhunters de tot el món publiquen les seves necesitats per incorporar un nou talent.

Podràs localitzar oportunitats professionals filtrant per sector, àrea funcional i país. Tammateix, donem accés a les empreses a la base de dades d’EADA Alumni perquè localitzin el talent que cerquen.

Alumni

Alumni

L’objectiu d’EADA Alumni és contribuir al desenvolupament professional dels seus socis facilitant oportunitats de networking i oferint actualització de coneixement amb les últimes novetats i tendències en management.

Posem a la teva disposició la plataforma de Alumni de EADA, procedent de diferents països, perfils professionals i industries, que col·laboren amb nosaltres com a mentors dels participants dels programes actuals.

Descomptes

Campanya tardor 2020

(per a programes amb inici entre octubre i decembre 2020)

 • Early Bird fins el 31/05/2020: Demana informació per a consultar les condicions

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.
Ampliación Matrícula Advantage

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a becas (2020)

Per programes amb inicis a la tardor de 2020

Per a candidatures presentades abans del 31/07/2020 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beque:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 5.400€

Opcions de Financiació

Una inversió, de la qual esperes un gran retorn, mereix un gran finançament

eada-financial-aid-logo.png

EADA Financial Aid

EADA Financial Aid ofereix condicions de finançament als nostres participants a un baix interès en funció del temps a finançar. En no haver entitats bancàries intermediàries, el tràmit es realitza de manera còmoda, ràpida i senzilla.

 

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Format
Horaris
Una tarda a la setmana
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
20 de febrer 2020
Experiència
Durada
8 mesos