Postgrau en Administració i Direcció d'Empreses

Espanyol
7 mesos
21 de Octubre 2022
Temps parcial
3 - 5 anys
divendres de 17h a 20.30h i dissabtes de 9.30h a 13h

El Postgrado en Administración y Dirección de Empresas te ayudará a consolidar los conceptos clave de todas las áreas de management y desarrollará tus competencias personales e interpersonales que te permitan reforzar tu rol profesional.

El programa está orientado a jóvenes profesionales y diseñado con un enfoque totalmente empresarial, práctico y de inmersión en el día a día de la empresa.

visión global de las organizaciones
Adquirir una visión global de las organizaciones
y una sólida base técnica en todas las áreas para la administración de empresas

competencias profesionales claves
Desarrollar las competencias profesionales claves
para la gestión y el trabajo en equipo

Desarrollar las capacidades de liderazgo
Desarrollar las capacidades de liderazgo
transversales y de negociación en el Collbató Residential Training Campus

Analizar y comprender el entorno
Analizar y comprender el entorno
para poder tomar las decisiones estratégicas adecuadas

aspectos estratégicos en cada área de la empresa
Controlar los aspectos estratégicos en cada área de la empresa
adquiriendo los conocimientos necesarios para aplicarlos adecuadamente

Realizar un proyecto
Realizar un proyecto
aplicado a una empresa real que se defiende delante de un tribunal al final del programa y que permite aplicar e integrar todas las áreas de conocimiento

Demanar més informació

early bird de programes d'Executive Education

Els teus companys de classe...

15%
Econòmiques i Empresarials
25%
Enginyeries
60%
Altres

Edat mitja: 27

Sector:

1%
Administració Pública
3%
Finances i Assegurances
9%
Salut i Pharma
10%
Utilities i Telcos
15%
Consum i Retail
27%
Industria i Automoció
35%
Serveis i IT

Mida:

0%
Start-up
0%
SOHO
64%
PYME
25%
Gran Empresa
11%
Multinacional
Posibilidad de participación en remoto

Opció de format en remot

Formació 100% Síncrona en què la interacció entre professor i participant es produeix en temps real i on els participants han d'estar connectats al mateix moment.

  • Són simultànies en el temps. Tots els participants a la classe han d'estar connectats al mateix moment.
  • La comunicació pot ser grupal o persona a persona.
  • L'intercanvi d'informació es pot fer de forma oral (àudio) o escrita (pissarra, xat, visionat presentació retransmesa).

L'experiència del participant serà la mateixa que en la modalitat presencial i en temps real via streaming a la plataforma Zoom. Sigui presencial o remot, l'accés a campus virtual serà el connector entre professors-participants-programa (tasques, recursos, sessions enregistrades de Zoom i tots els continguts del programa). Queden excloses les activitats al campus de Collbató per al format en remot.

Es recomana estar en un lloc silenciós i disposar duna pantalla gran per a un millor aprofitament de la classe.

Estructura

Dirección Estratégica: Análisis

Proporcionar  el entendimiento de lo que son y hacia dónde van las organizaciones mediante procesos de análisis y de formulación de estrategias con el fin de lograr la competitividad de forma ética y responsable.

Análisis del Entorno Económico

Con la consolidación de la globalización y con un entorno económico financiero tan cambiante, es de gran importancia entender cómo esas variables impactan en el desempeño de las empresas y su estrategia.

Dirección de Marketing: Identificar y Crear Valor

Ayudar a los participantes a estructurar y desarrollar la fase analítica y estratégica que componen el Plan de Marketing. Entender la procedencia de las fuentes de ventaja competitiva y la cadena de valor.

Investigación de mercados

Obtener información relevante y fiable que sirva de apoyo a las decisiones empresariales, utilizando técnicas diversas en función de las distintas necesidades de información.

Análisis Financiero para la Dirección

Los participantes adquieren la capacidad de interpretar información financiera y proponer recomendaciones de negocio basados en el análisis de los estados financieros de la compañía.

Toma de Decisiones Financieras

Esta asignatura tiene como fin fundamental establecer los conceptos, técnicas y procedimientos empleados  para determinar el coste de un producto o servicio a través de un sistema de costes. También se discute el análisis de la relación coste-volumen-beneficio, los costes diferenciales y el margen de contribución, conceptos necesarios para suministrar información relevante para la toma de decisiones empresariales.

Introducción a la Contabilidad

Entender y saber utilizar la información contemplada en los estados financieros de la empresa.

Dirección de Operaciones

El objetivo fundamental es que el participante conozca y se enfrente a las problemáticas habituales dentro del ámbito de las Operaciones a nivel de Dirección. Se incidirá en la importancia de los procesos como punto de partida para el desarrollo de las operaciones y se trabajarán algunas áreas de gestión operativa como la planificación, gestión de inventarios, la mejora continua o las compras para finalmente introducir la gestión de las cadenas de suministro.

Dirección de Recursos Humanos

La asignatura ofrece aprendizajes y claves para poder tomar decisiones en materia de Gestión de Personas coherentes con el marco estratégico y de rumbo de la compañía. Trabajaremos las decisiones necesarias en el ciclo de vida del colaborador, integrando desde la búsqueda de Talento hasta la puesta en marcha de políticas de Desarrollo, Formación, Gestión de la actuación y Retribución.También, se analiza el impacto de las decisiones en materia de RRHH en la generación de una cultura corporativa.

Proyecto Corporativo

El objetivo del proyecto consiste en detectar una oportunidad de negocio y en consecuencia, desarrollar un plan de empresa viable, desde todas las áreas de la empresa.

Coneix a la Directora del Postgrau en Administració i Direcció d'Empreses

Mar Ribas

Mar Ribas

Directora del Postgrau en Administració i Direcció d'Empreses.
Directora Executiva de el programa de Direcció General - PDG.
Exchange Manager.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters i Borsa de treball

Tindràs accés al portal d’ofertes laborals on reclutadors, empreses i headhunters de tot el món publiquen les seves necesitats per incorporar un nou talent.

Podràs localitzar oportunitats professionals filtrant per sector, àrea funcional i país. Tammateix, donem accés a les empreses a la base de dades d’EADA Alumni perquè localitzin el talent que cerquen.

masters-mba-student-life-bola-02

 

Pràctiques a empreses

EADA Business School subscriurà la signatura d’aquells convenis de pràctiques proposats pels participants que, un cop analitzats, consideri adequats per impulsar la carrera professional i que, alhora, s’emmarquin en la legislació laboral vigent. Mitjançant la borsa de treball les companyies periòdicamente publiquen les seves vacants de pràctiques / internships a les quals només els participants d’alguns programes hi tindran accés. Les pràctiques són de caràcter voluntari i opcional.

Asesoramiento de carrera

Assessorament de carrera professional

T'oferim orientació professional i t'ajudem a definir els teus objectius professionals.

Es tracta d'un servei de formació especialitzada perquè et converteixis en el propi artífex del disseny del teu pla de cerca estratègica d'ocupació.

A més milloraràs la posada en escena en les entrevistes de selecció per competències. També t'ajudarem a descobrir els motius que s'amaguen darrere de les preguntes dels recruiters i et prepararem per causar el millor i major impacte.

Alumni

Alumni

L’objectiu d’EADA Alumni és contribuir al desenvolupament professional dels seus socis facilitant oportunitats de networking i oferint actualització de coneixement amb les últimes novetats i tendències en management.

Posem a la teva disposició la plataforma de Alumni de EADA, procedent de diferents països, perfils professionals i industries, que col·laboren amb nosaltres com a mentors dels participants dels programes actuals.

Descuentos

Campanya Hivern 2022-2023

Per a programes presencials d'Executive Education amb inici entre gener i abril de 2022

  • Early Bird fins el 15/01/2023: Consulta condicions i programes en què s'aplica.

* Només aplica a programes amb inici de 30 dies o superior a la matriculació.

Altres descomptes

  • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a beques (2022-2023)

Per programes amb inici a la tardor de 2022

Per a candidatures presentades del 01/08/2022 fins al 30/10/2022 es concedeix 1 beca per categoria (màxim fins al 25%).

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beques:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

  • Perfil professional del sol·licitant.
  • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
  • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

  • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
  • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 7.800€

Opcions de Financiació

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Vols emprendre a Barcelona?

Si vols emprendre una iniciativa empresarial a Barcelona, podem facilitar-te el contacte amb Barcelona & Partners per a la seva valoració i estudi. EADA forma part de Barcelona & Partners com de Barcelona Global.

Format
Horaris
divendres de 17h a 20.30h i dissabtes de 9.30h a 13h
Català
Tipus
Idiomes