Postgrau en Finances Corporatives i Gestió de Patrimoni

Espanyol
6 mesos
2 de Febrer de 2018
Temps parcial
0 - 3 anys
Dilluns i dimecres tarda

El que el Postgrau en Finances Corporatives i Gestió de Patrimoni et permetrà fer...

El Postgrau en Finances Corporatives i Gestió de Patrimoni et brinda l'oportunitat en l'àmbit financer i fiscal de prendre les decisions de gestió més adequades per a cada perfil de client maximitzant la rendibilitat per al nivell de risc que es vol assumir, i d'altra banda prepara al participant per a una millor sortida professional pel fet que són coneixements cada vegada més demandats per la banca privada i comercial, societats de valors, family offices, entre d'altres. El Postgrau et facilita aconseguir els següents objectius:

  • Traslladar amb professionalitat i coherència les necessitats i objectius personals de cada subjecte a objectius de caràcter financer i fiscal.
  • Dominar les eines adequades per poder controlar la "Actitud" o part emocional humana, necessària per a poder realitzar una gestió patrimonial professional.
  • Saber interpretar les informacions veraces i útils que apareixen en premsa, ràdio i televisió de les meres opinions dirigides al gran públic mitjançant criteris científics per a una presa de decisions eficient.
  • Entendre quins són els temes i aspectes clau les Finances Operatives, Finances Corporatives i Finances Internacionals necessaris per poder dur a terme una òptima Gestió Patrimonial.
  • El coneixement necessari per a elaborar d'un Pla Financer-fiscal Personalitzat que permeti a la persona aconseguir els seus objectius en el termini adequat atenent a criteris de minimització del Risc i Maximització de la Rendibilitat de la Cartera d'Actius construïda.

Els teus companys de classe...

15%
RESPONSABLE
85%
TÈCNIC

Demanar més informació

Early Bird

Edat de mitja: 28

Sector:

5%
Administració Pública
60%
Finances i Assegurances
10%
Salut i Pharma
5%
Utilities i Telcos
10%
Consum i Retail
10%
Industria i Automoció

Mida:

5%
Start-up
15%
SOHO
35%
PYME
25%
Gran Empresa
20%
Multinacional

Estructura del Postgrau en Finances Corporatives i Gestió de Patrimoni

Postgrau en Finances Corporatives i Gestió de Patrimoni - Estructura

Coneix el director del postgrau

Alex Font Ferrer

Departament de Finances i Control de Gestió

Finance Executive Master per Esade (Barcelona). Màster Oficial en Mercats Financers, Banca i Finances Globals per la Universitat Camilo José Cela (Madrid). Màster Oficial en Habilitats Directives, Coaching i Factor Humà per la Universitat Camilo José Cela (Madrid). Títol d'Analista Financer Internacional (CEFA) per l'Institut d'Estudis Financers (Barcelona). Llicenciat en Ciències Empresarials per l'Escola Superior de Ciències Empresarials (Barcelona).

Amb àmplia experiència en la gestió de Patrimonis és soci fundador de Sapere Aude Consulting, S.L i Kenz Learning, S.L les dues empreses dedicades a la consultoria financera tant a Espanya com a Llatinoamèrica. És autor del llibre "Anàlisi Tècnica Borsària" i col·labora assíduament amb diversos mitjans de comunicació. És Director de programa del Màster en Direcció Financera entre d'altres i imparteix classes en aquest programa i en els d'Executive Education i MBA.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències s’adquireixen de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials mitjançant metodologies vivencials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

masters-mba-student-life-bola-02

 

Prácticas en empresas

EADA respaldará la firma de aquellos convenios de prácticas propuestos por los participantes que, una vez analizados, juzgue adecuados para impulsar la carrera profesional así como ajustados a la legislación laboral vigente. A través de la Bolsa de Trabajo, las compañías periódicamente publican sus vacantes de prácticas / internships, a las que sólo los participantes de algunos programas tendrán acceso. Las prácticas son de carácter voluntario y opcional.

 

 
Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Beques y financiacio

Import, Beques i Financiació

La Fundació EADA sempre ha facilitat i promogut el finançament dels programes i màsters als nostres participants. Per accedir-hi, posem a la teva disposició el programa EADA Financial Aid.

Aquest programa ofereix condicions de finançament als nostres participants sense cost o a un interès del 3% en funció del temps a finançar. Com que no hi ha entitats bancàries entremig el tràmit es realitza de manera còmoda, ràpida i senzilla.

EADA Business School també disposa d’acords preferents amb entitats financeres que et permetran ampliar els terminis fins a 8 anys, subjecte a l’estudi i aprovació d’aquestes entitats.

Per formalitzar la inscripció en el programa has d’enviar omplert el butlletí d’inscripció, que et facilitarem un cop hagis superat el procés d’admissió, junt amb el comprovant bancari del pagament de la reserva de plaça.

Beques

La Fundació EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

L’òrgan responsable d’atorgar la beca és el Comitè de Beques, que avalua la sol·licitud i estableix l’import de la beca atenent els següents criteris:

  • Perfil professional del sol·licitant.
  • Circumstàncies personals, nivell d’ingressos i situació laboral.
  • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d’aquells candidats que hagin superat el procés d’admissió. La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

  • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals es sol·licita la beca.
  • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud ha de rebre’s abans de l’inici del programa i el departament d’Admissions d’EADA Business School comunicarà al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d’haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per formalitzar la inscripció en el programa abonant l’import de la reserva de plaça. En cas de no ser així, i una vegada transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Import: 7.000€