Màster en Transformació Digital i Direcció de Projectes

Espanyol
15 de novembre de 2022
Temps parcial
3 - 5 anys
Dimarts i dijous de 18h a 22h

El Màster en Transformació Digital i Direcció de Projectes està orientat a formar professionals (directors, gerents d'equip, responsables d'àrea i consultors) perquè puguin participar en la codefinició de l'estratègia digital de les organitzacions i liderar els projectes de desplegament associats i el canvi cultural que es derivi de la seva posada en marxa.

L'obtenció del títol de Màster requereix cursar els dos postgraus:

 

 

+

 

 

 

La càrrega total del Màster és de 436 hores, de les quals 200 són de treball individual i dels treballs finals dels postgraus i 236 són lectives. D'aquestes 236 hores lectives, 34 hores són d'assignatura comuns (Gestió d'equips, Gestió de projectes àgils i Adopció i Gestió del Canvi), de manera que es convaliden en cursar el segon postgrau.

Consulta'ns sobre les condicions especials de les que et pots beneficiar en cursar aquests dos programes seguint aquest itinerari.

Demanar més informació

early bird de programes d'Executive Education

Descuentos

Campanya Hivern 2022-2023

Per a programes presencials d'Executive Education amb inici entre gener i abril de 2022

  • Early Bird fins el 15/01/2023: Consulta condicions i programes en què s'aplica.

* Només aplica a programes amb inici de 30 dies o superior a la matriculació.

Altres descomptes

  • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 25% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Dirigida a professionals contrastats de el món de l'esport d'elit que volen formar-se en EADA.

Presentació candidatures per a beques (2022-2023)

Per programes amb inici a la tardor de 2022

Per a candidatures presentades del 01/08/2022 fins al 30/10/2022 es concedeix 1 beca per categoria (màxim fins al 25%).

Si voleu que us informem quan estiguin disponibles,

Sol·licita informació de el programa

indicant en el camp de "comentaris" que demanes informació sobre les condicions de les beques.

Consideracions respecte a les beques:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

  • Perfil professional del sol·licitant.
  • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
  • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

  • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
  • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 10.500 €

Opcions de Financiació

people-ideas-icon.png

Finançament per entitats bancàries

EADA Business School també disposa d'acords preferents amb entitats financeres que et permetran estendre els terminis fins a 8 anys, subjecte a l'estudi i aprovació de la mateixa entitat.

Vols emprendre a Barcelona?

Si vols emprendre una iniciativa empresarial a Barcelona, podem facilitar-te el contacte amb Barcelona & Partners per a la seva valoració i estudi. EADA forma part de Barcelona & Partners com de Barcelona Global.

Participa en la definició de l'estratègia digital i lidera els projectes de desplegament associats i el canvi cultural que es derivi de la seva posada en marxa.

Format
Horaris
Dimarts i dijous de 18h a 22h
Català
Tipus
Idiomes