Màrqueting B2B

Espanyol
4 mesos
23 Març de 2020
Temps parcial
0 - 3 anys
Dilluns tarda

Allò que seràs capaç de fer…

Màrqueting B2B és un programa executiu en el qual desenvoluparàs les competències clau per a dissenyar i gestionar un pla de màrqueting per a qualsevol organització que produeixi i / o comercialitzi productes o serveis per a empreses i aconseguir així els seus objectius de creixement i rendibilitat.

 • Obtenir una visió global, coherent i integrada del funcionament d'un departament de màrqueting per a qualsevol empresa que operi en mercats B2B.
 • Desenvolupar una manera de raonar adequada al seu entorn-mercat.
 • Identificar la informació necessària per definir, analitzar i comprendre problemes complexos de qualsevol sector B2B i optimitzar el procés de presa de decisions.
 • Adquirir coneixements, tècniques, models i eines de gestió per a dissenyar i implementar un pla de màrqueting per a qualsevol producte o servei enfocat a empreses.
 • Saber com enfocar el procés d'identificació, creació, aporti i manteniment del valor esperat per cada segment d'empreses objectiu perquè la nostra empresa assoleixi els seus objectius de vendes i rendibilitat, a curt, mitjà i llarg termini.

Els teus companys de classe…

23%
DIRECTOR
20%
CAP
30%
RESPONSABLE
27%
TÈCNIC

Demanar més informació

Edat mitjana: 36

Sector:

0%
Administració Pública
0%
Finances i Assegurances
14%
Salut i Pharma
45%
Utilities i Telcos
32%
Indústria i Automoció
0%
Consum i Retail
9%
Serveis i IT

Mida:

14%
Multinacional
37%
Gran Empresa
45%
PYME
4%
SOHO
0%
Start-up

Estructura

imagen

Conoce al director del programa Marketing B2B

Toni Pinar

Director del programa Marketing B2B y de los programas Key Account Management y Dirección Comercial y de Ventas en EADA.

Ha sido consultor de estrategia comercial y marketing en multinacionales como Deloitte y Ernst & Young. Actualmente dirige Team Concept, una consultora especializada en marketing industrial que fundó en 1993, con clientes de referencia internacionales y PYMES. Además, participa en diversos consejos de dirección.

El desenvolupament del lideratge a EADA

Els diferents rols que pot desenvolupar un mànager a la seva àrea d’expertise, les demandes dels diversos stakeholders així com les tendències de l’entorn econòmic i social determinen el model de competències o soft skills que demanden les empreses a un directiu.

Aquestes competències són desenvolupades de manera transversal al llarg del programa en els seus mòduls residencials i les sessions d'Executive Coaching, mitjançant metodologies vivencials i les més innovadores tècniques de neurotraining per al desenvolupament de competències socials.

EADA Business School és l’única institució d’Espanya que compta amb un campus (l’EADA Residential Training Center) que està especialment dissenyat per potenciar el lideratge i les habilitats directives en els seus tres àmbits: Leading Oneself, Leading Others and Teams, Leading Organization and Society.

Una experiència rendible

La titulació que t’ofereix EADA Business School compta amb el major prestigi i reconeixement entre empreses i recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Descomptes

Altres descomptes

 • Per antics alumnes s'oferiran descomptes del 10% al 20% depenent del programa previ realitzat.

Beques EADA

La Fundació Privada Universitària EADA, a través del seu Programa de Beques, facilita el desenvolupament i el creixement de la carrera professional dels candidats, ja sigui pel seu perfil professional, trajectòria o objectius futurs.

Beques EADA

Per candidates amb una capacitat de lideratge destacable amb l'objectiu d'impulsar el talent femení en els entorns professionals i directius.

Per candidats de més de 50 anys que necessitin formar-se per millorar la seva ocupabilitat i creixement professional.

Per a professionals en empreses o organitzacions amb menys 5 anys de funcionament.

Per candidats que acreditin un grau de discapacitat física i que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Per a professionals que actualment estiguin treballant en organitzacions del tercer sector.

Per a persones sense els recursos econòmics suficients que vulguin millorar en la seva carrera professional.

Dirigida a candidats amb perfils excel·lents tant pels seus èxits acadèmics com per la seva experiència professional.

Beca ajuda desplaçament per a residents fora de Catalunya .

Presentació candidatures per a beques (2019)

Per programes amb inicis a la tardor de 2019

 • Per a candidatures presentades abans del 31/07/2019 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)
 • Per a candidatures presentades abans del 30/10/2019 es concedeix 1 beca per categoria (fins al 25%)

Consideracions respecte a les beque:

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques, el qual avalua la sol·licitud i s'estableix l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Concurrència de sol·licituds i pressupost disponible.

El Comitè de Beques només avaluarà les sol·licituds d'aquells candidats que hagin superat el procés d'admissió. La documentació que cal aportar és la següent:

 • Carta de sol·licitud explicant els motius pels quals se sol·licita la beca.
 • Documentació que acrediti la situació financera i les càrregues familiars (tot això ha de quedar exposat a la carta de sol·licitud).

La sol·licitud s'ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions d'EADA Business School ha de comunicar al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques.

En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per a formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça. Si no és així, un cop hagi transcorregut el termini, la concessió de la beca quedarà sense efecte.

Els descomptes i beques no són acumulables i només poden ser concedits a les persones que hagin estat admeses en el programa.

Per a més informació, pots contactar amb executiveeducation@eada.edu

 

Import: 4.800 €

Opciones de Financiación

Una inversión, de la que esperas un gran retorno, merece una gran financiación

eada-financial-aid-logo.png

EADA Financial Aid

EADA Financial Aid ofrece condiciones de financiación a nuestros participantes a un bajo interés en función del tiempo a financiar. Al no haber entidades bancarias intermediarias, el trámite se realiza de manera cómoda, rápida y sencilla.

 

people-ideas-icon.png

Financiación por entidades bancarias

EADA Business School también dispone de acuerdos preferentes con entidades financieras que te permitirán extender los plazos hasta 8 años, sujeto al estudio y aprobación de la propia entidad.

Format
Horaris
Dilluns tarda
Área funcional
Català
Tipus
Idiomes
Inici
23 Març de 2020
Experiència
Durada
4 mesos