Finances i Control de Gestió

Joan Anton Ros Guasch

Joan Anton Ros Guasch

Joan Anton Ros és Doctor en Psicologia i amb estudis d'Economia i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Auditoria per l'Escola Superior de Caixes d'Estalvi, i un Màster de Direcció Financera per EADA. Agent de la propietat immobiliària pel Ministeri de Foment. Màster en Psicologia Social (RRHH) per la UAB. Acredita una àmplia experiència en el sector bancari, com a director d'oficina, auditor, sotsdirector Àrea de Crèdits, i responsable de Control de Gestió del grup.

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Ministerio de la Vivienda

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Auditor de Entidades Financieras, Escuela Superior de Cajas de Ahorro

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Executive Master in Finance, EADA Business School

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Graduate in Psychology, Universitat de Barcelona

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Master in Human Resources, Universitat Autònoma de Barcelona

| Studies of Economics and Business Administration, Universitat de Barcelona

Ph D - Doctor of Philosophy | , Universitat Autònoma de Barcelona

Academic

Professor, Barcelona School of Management (-)

Profesor no lector, Universitat Autònoma de Barcelona (-)

Professor, Universitat de Girona (-)

Visiting Professor

Visiting Professor, Centrum Católica Businesss School in Peru (-)

Professional

Director de oficina, Grupo Catalunya Caixa (-)