Estratègia, Lideratge i Persones

Josep Maria Coll Morell

Josep Maria Coll Morell

Dr. Josep M. Coll Morell té un Ph.D. en Economia Internacional (innovació, emprenedoria i desenvolupament) i un màster en Economia Europea per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves àrees de recerca inclouen emprenedoria conscient, gestió integral i innovació sostenible. Treballa com a consultor en sustainable business, innovació, disseny i transformació organitzacional, ciutats intel·ligents i avaluació d'impacte per a una àmplia gamma d'organitzacions públiques i privades. Aquests inclouen a les Nacions Unides, la Comissió Europea, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Seül, corporacions globals com Samsung, Posco, Scytl, Almirall Group, així com a pimes i empreses emergents, havent treballat en més de 40 països. És professor visitant a la Universitat de Yonsei i investigador principal en la Maastricht School of Management. Va ser el fundador i director del Centre de Promoció d'Empreses de la Generalitat de Catalunya (ACCIO) a Corea del Sud. És el creador i autor dels llibres Zen Business (Profit editorial) i Wise Cities (Cidob) i coautor del llibre Economia de la Felicitat (L'economia de la felicitat, Plataforma editorial).

Ph D - Doctor of Philosophy | , Universitat Autònoma de Barcelona

MS - Master of Science | , Universitat Autònoma de Barcelona

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Doctorate Program, Hanyang University

BBA - Bachelor of Business Administration | , Universitat Autònoma de Barcelona

Business and Brand Marketing Center – Yonsei University, School of Business -

Casa Asia – Public Body of the Ministry of External Relations and Catalan Gov’t -

Centre for International Relations and Development Studies - (CIDOB)

Committe on Development – DG External Policies, European Parliament -

Research Group on Political Economy, Universitat Autònoma de Barcelona - (GREPI)

Visiting Professor

Visiting Lecturer, Yonsei University, South Korea (2013-)

Visiting Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona (2008-2011)

Visiting Lecturer, Yonsei University, South Korea (2008-2010)

Professional

Managing Director, ACC1Ó, Seoul Business Promotion Centre (2012-)

Senior Consultant, Freelance (2005-2012)

Marketing Manager, Global space Solutions, Spain (2002-2005)

Market Research Area Manager, TEC Operative Marketing and Research Consulting, Spain (2000-2002)

Product Manager Junior, Caixa Catalunya (1998-2000)

Academic

Associate Professor, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea (2006-2008)

Associate Professor, Pyeongtaek University, Hankuk University of Foreign Studies (2005-2008)

Associate Professor, Pyeongtaek University, South Korea (2005-2008)

EU SME Centre in China, European Commission DG Trade (2009 - 2009)

Agbar (2008 - 2008)

SME Business Incubation Centre, Pyeongtaek University (2006 - 2008)

CUSTO (2007 - 2007)

Chapters in Scholarly Book

Bacaria, J. , COLL MORELL, J. (2013). Economic of Culture: New Aspects and New Trends. : Nova Science Publishers.

Working Paper

COLL MORELL, J. (2013). Oriental Management: Transforming Capitalism and Maximizing Well-Being through Value-Oriented Leadership, Smart Marketing, Social Innovation and Sustainable Business Development. : .

COLL MORELL, J. (2011). “Knocking the doors of Opportunities: Endogenous Development in Dodoma, Tanzania. Socio-economic and cultural implications for a homegrown-based development model. : .

Doctoral Theses

COLL MORELL, J. (2012). Aid Valuenomics: the Institutionalization of the Linkages among Culture, Entrepreneurship and Endogenous Development. A New Governance of an International Aid System. Lessons from the European Commission and Tanzania. : .

Journal Article, Non-Scholarly

COLL MORELL, J. (2012). Criteria for differentiation and methods for phasing out EU's development cooperation in light of the Commission's proposal for a Development Cooperation Instrument for 2014-2020. : DG External Policies.

COLL MORELL, J. (2010). Monitoring of Budget Support in Developing Countries: the Case on the Dominican Republic. : Südwind Institute for the European Parliament.

COLL MORELL, J. (2009). The strategic cooperation of South Korea in Africa. A challenge for Spain?. : Casa Asia Magazine, Economic Section.

Brañas, . , COLL MORELL, J. , Kim, . , Cha, . (2008). From Triangulation to Triangular Stratregy: the Case of Spain – Korea - Latin America. : Documentos CIDOB.