Centres d’investigació

EADA defineix la seva missió d’investigació com una combinació entre la seva voluntat de ser un soci estratègic per a les empreses, i la voluntat de proporcionar als participants en els nostres programes formatius un accés a professorat d’alta qualitat, que combini la investigació i la pràctica empresarial.

Les nostres activitats d’investigació, per tant, tenen lloc sobretot a la frontera entre la investigació acadèmica i la pràctica, amb l’objectiu de generar un ambient propici per a la generació de nous coneixements, així com eficaç en la transferència d’aquesta investigació al mercat -en forma de nous tòpics o cursos, o via col·laboracions amb la indústria-.

L’organització institucional de la investigació a EADA respon a un model “dual”, amb els departaments acadèmics i centres d’investigació aplicada. Els departaments són el referent principal de l’activitat investigadora a EADA i són responsables de garantir la coherència de les activitats acadèmiques, així com per a la incorporació dels resultats d’investigació als programes.

test

EADA vol desenvolupar aquesta capacitat d’investigació com un instrument per oferir als nostres clients corporatius, programes i serveis innovadors que siguin sensibles a les seves necessitats reals. Com a part d’aquesta estratègia, l’Escola ha creat una sèrie de centres d’investigació aplicada que volen promoure aquest tipus d’activitats de transferència de coneixement a les empreses.

En aquest moment hi ha 6 centres d’investigació aplicada en diferents etapes de desenvolupament en termes de l’activitat d’investigació, la transversalitat i l’impacte extern:

  • Global Innovation Management Centre (GIMCE)
  • Transformational Growth Centre
  • Retail Leadership Centre
  • Corporate Sustainability Centre
  • Coaching Centre