Finances i Control de Gestió

Gerard Ballesta Grau

Gerard Ballesta Grau

Gerard Ballestà és Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE, també ha cursat la Llicenciatura en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i l'International Teachers Programme (ITP) organitzat pel International Schools of Business Management (ISBM) Group. Al 1983 es va incorporar a EADA com professor del Departament de Finances i Control de Gestió, accedint en pocs anys a la direcció de diversos programes (1986). Al llarg de la seva trajectòria a EADA ha assumit diferents llocs de responsabilitat, des de la Subdirecció d'Estudis (1989) fins a la Direcció de Planificació i Pressupostària (1993) i, actualment, la Secretaria General (2007). Aquesta evolució, en l'àmbit docent i professional, comporta la responsabilitat de la gestió financera i pressupostària de la Institució i de les funcions exercides com a membre del Comitè de Direcció de EADA des de l'any 1989.

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Graduate in Education (Pedagogy), Universitat de Barcelona

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | International Teachers Programme, CESA

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Undergraduate and MBA degree in Business Management, ESADE

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció - ACCID

Professional

Financial Controller, Fundación Privada Universitaria EADA (2007-)

Head of Planning and Budgeting, Fundación Privada Universitaria EADA (1993-2007)

Account Auditor, Organización Banca Catalana (1980-1983)

Accounting Departament, EYS S.A. (1978-1980)

Telsia S.L. (1988 - 2000)

Electro Señal (1983 - 1996)

Electrosistemas Bach S.A. (1986 - 1991)

Book, Non-Scholarly

BALLESTA GRAU, G. , AGUILAR, E. (2003). Contabilidad General : Una visión práctica. Barcelona: Gestión 2000.

Case Study with Teaching Note

BALLESTA GRAU, G. , AMAT I SALAS, J. Mundo Tours S.A.. : .