Finances i Control de Gestió

Antoni Dorse Lopez

Antoni Dorse Lopez

Antoni Dorse és doctor en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE-UPC i Master en Direcció i Administració Empreses per ESADE. Ha ocupat càrrecs directius en empreses multinacionals (ICI, Zeneca, Avecia, Editorial Planeta, entre d'altres) i realitzat serveis de consultoria externa en diferents empreses i organitzacions, especialment del sector industrial. Antoni és responsable del disseny i implementació de sistemes de control de gestió, processos pressupostaris, sistemes d'avaluació de projectes d'inversió, polítiques de preus de transferència, quadres de comandament integrals i sistemes de cost basats en activitats. Actualment és membre del Consell de Direcció i responsable de l'àrea financera del grup familiar dake del sector de cuina. Conferenciant i col·laborador en cursos organitzats per diverses organitzacions acadèmiques i empresarials.

DBA - Doctor of Business Administration | , ESADE Business School

BBA - Bachelor of Business Administration | , Universitat Politècnica de Catalunya

MBA - Master of Business Administration | Master in Management and Business Administration, ESADE Business School

Other (e.g. Graduate in Psychology, Engineering...) | Diploma in Tax Consultancy and Management, ESADE Business School

BBA - Bachelor of Business Administration | , ESADE Business School

Professional

Chief Financial Officer, Grupo DAKE (2006-)

Controller, Grupo Colomer-Munmany (2005-2006)

Assistant Professor, ESADE Business School (2003-2004)

Financial - Administrative Director, Avecia Spain, S.L. (1993-2003)

Director of Planning and Control, Tipel, S.A. (1990-1993)

Deputy Director of Planning and Control, Editorial Planeta, S.A. (1986-1990)

Junior Auditor, Arthur Andersen, S.R.C. (1984-1986)

Journal Article, Non-Scholarly

GARCÍA, E. , DORSE LOPEZ, A. (2001). Estructura de la superfície comercial a Catalunya. Una aproximació a la dimensió òptima dels establiments detallistes. Barcelona: Nota d'Economia.