Programa Consolida't

ministerio de trabajo
departament de treball

Per a Persones Treballadores Autònomes

CONSOLIDA’T és un programa pràctic en format online, d’assessorament i formació adreçat a persones treballadores autònomes i microempreses. Està destinat a incrementar les competències pròpies de la Gestió Empresarial i estimular la millora en els seus processos de negocis, generant un salt qualitatiu i quantitatiu en la seva eficàcia. El programa està subvencionat i és totalment gratuït per a tots els participants.

Següent

Objectius que persegueix

 • Comprendre els instruments de gestió moderna de l’activitat econòmica
 • Aplicar instruments econòmics, financers i jurídics lligats a l’activitat professional
 • Identificar estratègies i implementar eines per a fer més viable el propi negoci
 • Adquirir i millorar habilitats directives actuals que permetin un creixement tant personal com professional.
 • Disposar d’un assessorament personalitzat per part d’un equip d’experts a fi d’aplicar els continguts del programa directament a l’empresa.
Objectius que persegueix
Adreçat a:

Adreçat a:

Poden participar al programa CONSOLIDA’T les

 • Persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal a Catalunya
 • Persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) que depenen econòmicament d’un client, del qual en perceben almenys el 75% dels seus ingressos
 • Persones treballadores autònomes societàries: societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, que acreditin una facturació inferior a 500.000€ en el darrer exercici, i no tinguin més de 4 persones contractades.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i que la volen reprendre per dur a terme un nou projecte de treball autònom
 • Familiars col·laboradors de les persones treballadores autònomes

Desenvolupament del programa - Contingut

Dins el marc del Lideratge, la Innovació i la Sostenibilitat, el programa s’estructura en tres eixos principals: elaboració d’un Pla d’Acció Individual, Sessions d’assessorament per part d’experts en diferents matèries i Píndoles de formació.

Paral·lelament al procés d’assessorament, es duen a terme les píndoles de formació (en format online) amb docents experts d’EADA. Aquestes sessions estan orientades en els següents continguts:

La gestió d'una activitat econòmica: definició del concepte “empresa”; definició de missió i visió. Anàlisi del model de negoci: treballador autònom dependent versus treballador autònom empresari. Mètode Canvas per a l'elaboració del model de negoci. Definició del sector, determinació de l'avantatge competitiu. Autodiagnosi del propi grau de gestió actual. Elaboració d'un pla personal de millora.

 • La fiscalitat de la persona treballadora autònoma.
 • La regulació laboral del treball autònom. Drets específics de les dones en situació de maternitat i de les dones víctimes de violència de gènere.
 • La contractació de personal: costos, bonificacions, etc. La contractació mercantil.
 • Els documents del tràfic mercantil bàsic de l'empresa: factura, albarà, comanda.
 • Resolució de conflictes: arbitratge, mediació, serveis jurídics.
 • Com estructurar l'activitat comercial d'un treballador autònom.
 • L'activitat de venda.
 • L'atenció i el servei al client. La fidelització.
 • Les vendes per internet: el comerç electrònic.
 • La determinació de preus.
 • La negociació.
 • La gestió telefònica.
 • El tractament de queixes i reclamacions.
 • Google Analytics.
 • Com elaborar un pla de màrqueting digital.
 • Estratègies web.
 • La promoció i la publicitat a Internet.
 • Els principals elements que influeixen en la gestió del temps propi.
 • Els lladres de temps.
 • Eines per a la gestió del temps propi.
 • L'elaboració i la interpretació dels estats financers.
 • L'elaboració de pressupostos per a clients.
 • El control econòmic de l'activitat. Quadre de comandament.
 • Els principals productes financers.
 • Conceptes, bases i indicacions per fer treball en xarxa.
 • Treball en xarxa entre participants.
 • El cotreball (coworking): la importància i la utilitat de la cooperació quan es treballa com a autònom.
 • Fer aflorar les capacitats i les relacions invisibles.
 • Les emocions es contagien: desenvolupament de les capacitats víriques positives.
 • Creixement personal com a base de l'èxit empresarial: els efectes multiplicadors.
 • La creativitat basada en l'empatia, la col·laboració i l'impuls emocional: cap a un projecte creatiu.
 • La comunicació, factor crític.
 • Tècniques de comunicació verbal.
 • Tècniques de comunicació no verbal.
 • L'efectivitat en la comunicació verbal i no verbal
 • Com parlar en públic de forma eficaç.

Aquestes sessions es desenvoluparan de forma online, síncrona (amb el docent en directe) i amb una durada d’entre 2 i 3 hores, un o dos cops per setmana.

Es preveu l’inici al proper mes d’abril i  la finalització al setembre (l’agost no és lectiu).

A partir dels coneixements, eines i metodologies obtingudes en la formació i en el decurs de les diferents sessions d’assessorament, el participant treballarà amb l’ajut d’un assessor/mentor personal un Pla d’Acció Individual, un pla de negoci específicament i  directament aplicable a la seva activitat o empresa.

eada

Principals avantatges del programa

 • Dissenyat expressament per al col·lectiu de treballadors autònoms i microempreses  
 • Ambiciós, molt complert i ofert de forma gratuïta per als participants.
 • Dirigit, impartit i certificat per una escola de negocis de reconegut prestigi internacional, certificada per la Fundació Europea de Desenvolupament del Management - EFMD
 • Assessorament personalitzat al llarg de tot el programa.
 • Obtenció d’un Pla d’Acció individual, pràctic i aplicable en l’entorn professional de cadascun dels participants.
 • Format online en horaris compatibles amb les activitats de la persona treballadora autònoma.
 • Accés a la informació del Centre de Documentació d’EADA
 • Xarxa de contactes i espai de networking tant d’experts com d’altres participants al programa.

Sol·licita informació o inscripció

Consulta la nostre Política de Privacitat

Programa de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut laboral, finançat pel Ministerio de Trabajo y Economia Social i impulsat per l’Escola de Negocis EADA.

Següent

app-megaphone-circle.svg


Calendari  i  horari:

Aquest programa s'imparteix de 17.00 h. a 20:00h. diversos dimarts i dijous de l'any. Descarrega't el calendari complet per veure exactament els dies de les sessions.