Notícies

Els estudiants de Finances d’EADA podran certificar-se com assessors i analistes financers

14 Setembre 2018
Finances

A partiIAEF_EADAr d’aquest curs acadèmic 2018-19, els participants que es graduïn tant del Màster Executiu en Direcció Financera com del Postgrau en Finances d’EADA podran obtenir les certificacions que s’exigeixen a la Unió Europea per treballar  al sector financer i d’inversió. Per això, a més de graduar-se del programa d’EADA, hauran de superar els exàmens de certificació requerits.

Aquest benefici és fruit del conveni acadèmic signat entre EADA Business School i l’Institut Espanyol d’Analistes Financers (IEAF), una de les entitats autoritzades a Espanya per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que compta amb el major número de certificacions aprovades per examinar i acreditar els professionals que realitzen tasques d’informació i assessorament financer. A més, l’IEAF és el representant a Espanya de l’European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), la federació europea d’associacions d’analistes financers.

Màster en Direcció  Financiera

Així, els participants del Màster Executiu en Direcció Financera tindran l’opció de convalidar en 70% del Certified European Financial Analyst  (CEFA) –certificació internacional atorgada per l’EFFAS que acredita per a l’assessorament i l’anàlisi financera i per a la gestió de carteres i inversions–. També podran preparar-se per obtenir el 75% del Certificat d’Expert en Valoració d’Empreses (CEVE), que acredita per realitzar tasques d’anàlisi i valoració d’empreses i actius, tot incloent principis i estratègies de sostenibilitat, medi ambient i govern corporatiu.

Per a convalidar el 70% del CEFA els alumnes hauran de superar dos exàmens: un d’EADA i un altre confeccionat per EADA però sota la supervisió  i prèvia aprovació de l’IEAF. Els qui estiguin interessats en preparar-se per al 30% restant tindran dues possibilitats: fer-ho pel seu compte amb el material online de què disposaran o mitjançant formació presencial amb examen final. D’altra banda, per obtenir el 75% del CEVE els alumnes hauran de superar un examen únic final realitzat per l’IEAF a Madrid. Per preparar-se el 25% restant també tindran la doble opció online i presencial. 

FinancePostgrau en Finances

Els participants que realitzin el Postgrau en Finances també podran convalidar el 70% del CEFA. A l’igual que en el Màster Executiu en Direcció Financera, per aconseguir aquesta convalidació hauran de realitzar dos exàmens: el d’EADA i l’altre amb supervisió i prèvia aprovació de l’IEAF. Des del primer dia, aquests alumnes tindran accés online a tota la informació del CEFA. D’aquí que es puguin preparar el 30% restant amb aquest material online, tot i que també podran fer-ho via presencial.

Però, a més, els qui realitzin el Postgrau en Finances podran preparar-se per al 80% del Certificat d’Assessor Financer (AF), que acredita per realitzar tasques d’assessorament a clients en matèria d’inversió. Aquesta acreditació també respon als requisits que exigeix la CNMW als informadors i assessors de les entitats financeres. Per preparar.se per aquest 80% hauran de realitzar un examen confeccionat per EADA i un examen final realitzat per l’IEAF. El 15% restant ho prepararan pel seu compte amb el material online de què disposaran des del primer dia.

Nova normativa europea

La convalidació i preparació d’aquests dos certificats coincideix amb la vigència des de gener de 2018 de la directiva europea sobre Mercats d’Instruments Financers, coneguda amb el nom de MiFID, el major canvi regulador a Europa des de la crisi. Aquesta normativa, sorgida com a reacció a certes males praxis en el sector financer, regula els requisits formatius que han d’acreditar les persones dedicades a l’assessoria i a la informació financera en l’àmbit de la Unió Europea.

Segons Àlex Font, director de la Unitat de Finances d’EADA, “amb aquest acord s’amplien les oportunitats professionals i l’ocupació dels participants, ja que els permetrà treballar com a analistes o assessors acreditats a tot Europa”. Per la seva part, Jesús López Zaballos, president d’EFFAS i director de l’Escola FEF, destaca l’aportació de “tres dècades d’experiència en acreditacions professionals financeres, confirmada per la CNWV”.
 

A la primera imatge, d’esquerra a dreta: Àlex Font, director de la Unitat de Finances d’EADA, Pau Roig, director d’EADA Corporate, Jesús López Zaballos, president d’EFFAS i director de l’Escola FEF, Miquel Espinosa, director general d’EADA, i Xavier Sánchez Cabanas, director del Programa de Control de Gestió o Reporting d’EADA.