Dr. JOAN ANTON ROS GUASCH

Dr. JOAN ANTON ROS GUASCH

Joan Anton Ros és Doctor en Psicologia per la UAB, llicenciat en Psicologia i amb estudis d'Economia i Empresarials per la Universitat de Barcelona, és diplomat en Auditoria per l'Escuela Superior de Cajas de Ahorros. També és diplomat en Direcció de Finances per EADA. Joan és Agent de la Propietat Immobiliària per al Ministeri de Foment i professor adjunt al Departament de Finances i Control de Gestió d'EADA.


 -


 
 
 
 
 
 
 
 -

Telefon Tel: +34 934 520 844

Fax Fax: +34 933 237 317

E-mail Email: info@eada.edu