Dr. JOAN ANTON ROS GUASCH

Dr. JOAN ANTON ROS GUASCH

Finance and Management Control Department

Joan Anton Ros és Doctor en Psicologia per la UAB, llicenciat en Psicologia i amb estudis d'Economia i Empresarials per la Universitat de Barcelona, és diplomat en Auditoria per l'Escuela Superior de Cajas de Ahorros. També és diplomat en Direcció de Finances per EADA. Joan és Agent de la Propietat Immobiliària per al Ministeri de Foment i professor adjunt al Departament de Finances i Control de Gestió d'EADA.


Academic Background

Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Ministerio de la Vivienda

Auditor de Entidades Financieras, Escuela Superior de Cajas de Ahorro

Executive Master in Finance, EADA Business School

Graduate in Psychology, Universitat de Barcelona

Master in Human Resources, Universitat Autònoma de Barcelona

Ph D - Doctor of Philosophy, Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona


Academic and Professional Experience

Academic

Professor, Barcelona School of Management

Profesor no lector, Universitat Autònoma de Barcelona

Professor, Universitat de Girona


Visiting Professor

Visiting Professor, Centrum Católica Businesss School in Peru


Professional

Director de oficina, Grupo Catalunya Caixa


 -


 
 
 
 
 
 
 
 -

Telefon Tel: +34 934 520 844

Fax Fax: +34 933 237 317

E-mail Email: info@eada.edu