Relacions Externes

El Centre de Documentació d'EADA manté contactes amb altres biblioteques i centres de característiques similars amb l'objectiu d'intercanviar experiències, participar en projectes comuns i fomentar el desenvolupament de noves eines i productes destinats a la millora dels nostres serveis.
 

 

El CdD és membre de:
 

 

                                                 


 
 
 
 
 
 
 
 -

Telephone Tel: +34 934 520 844 (Ext. 214)

E-mail Email: cdd@eada.edu